Marketing

     Tato stránka se věnuje prezentaci Dýmky.tk a záležitostem ohledně reklamy.

Logo Dýmky.net

     Na základě požadavků v Diskusi jsem tady připravil malou galerii návhů nového loga. Aby v budoucnu nedošlo k nedorozuměním s autory, raději sem budu dávat jen ty návrhy, s jejichž zveřejněním dostanu výslovný souhlas.

Kontakt

     Projekt Dýmka.tk ještě není dokončen, ale je již relativně oblíbený a proto se nebráním jakýmkoli návrhům na spolupráci či reklamu, ať již výměnnou či placenou. Veškeré dotazy či návrhy směřujte prosím na dymka.tk@seznam.cz

Autorská práva

     Přejete-li si užít obsahu Dýmky.tk k jinému účelu než četbě či tisku pro vlastní potřebu, dodržujte, prosím, následující pokyny.
Nekomerční využití - Platí pro zveřejnění fyzickou osobou v neziskovém médiu. Pokud si přejete čerpat informace z Dýmky.tk a po interpretaci je zveřejnit, můžete tak volně učinit, ale musíte také zveřejnit, odkud jste čerpali (Dýmka.tk - www.volny.cz/dymka.tk). Uvítám, budete-li mě o tom informovat. Pokud byste chtěli doslovně citovat, nebo užít grafiky jiné než reklamních ikon z této stránky, můžete tak učinit za stejných podmínek jako v případě interpretace, avšak jste povinni mě (možno dodatečně, ale v přiměřené době) o tom informovat.
Komerční využití - Platí pro všechny ostatní případy. K zveřejnění jakékoli části Dýmky.tk za účelem zisku nebo pro účely právnické osoby je nutný můj souhlas.

Návštěvnost

     Zde se nachází počítadlo, které eviduje přístupy na úvodní stránku Dýmky.tk od jejího vzniku 15.7.2002. Počáteční hodnota byla nastavena na 206, což se rovnalo počtu zobrazení před spuštěním počítadla. Přístupy z jedné IP se evidují až po 10min aby se zabránilo "falešným" zobrazením při aktualizaci.

[CNW:Counter]

     Používáme ještě další dva sytémy počítání přístupů, avšak ty jsou určeny spíše pro interní potřeby serveru. Po ukončení spolupráce s poskytovatelem domén .tk se stalo nepoužitelným počítadlo zaznamenávající každé volání stránky dymka.tk. Systém použitý zde je nejobjektivnější.

Chcete nás podpořit?

     Samozřejmě také uvítám jakoukoli dobrovolnou pomoc, ať již poradní, reklamní či jakoukoli jinou. Pro každého, kdo by si nás přál podpořit, jsou k dispozici tyto standardní ikonky Dýmka.tk - vše o dýmkaření Dýmka.tk - vše o dýmkaření, jejichž zdrojové kódy naleznete pod tímto textem. Jejich velikost je cca 8kb. A ty, kterým se nehodí ikonka, požádám alespoň o umístění tohoto odkazu - Dýmka.tk - Vše o dýmkaření, či o jakoukoli zmínku o http://www.volny.cz/dymka.tk. Bílá ikonka pro tmavé pozadí:
<A HREF="http://www.volny.cz/dymka.tk" target="_blank">
<IMG SRC="http://www.volny.cz/dymka.tk/ikonka.gif">
<ALT="Dýmka.tk - Vše o dýmkaření" WIDTH=88 HEIGHT=31 BORDER=0></A>

Černá ikonka pro světlé pozadí:
<A HREF="http://www.volny.cz/dymka.tk" target="_blank">
<IMG SRC="http://www.volny.cz/dymka.tk/ikonkaBlack.gif">
<ALT="Dýmka.tk - Vše o dýmkaření" WIDTH=88 HEIGHT=31 BORDER=0></A>

Nebo odkaz:
<a href="http://www.volny.cz/dymka.tk" title="Dýmka.tk - Vše o dýmkaření">