Výroba

Druhy

Recenze


Tabák


     Zde se pro Vás pokusím shrnout co nejvíce poznatků o nanejvýše důležitém prvku dýmkaření - o tabáku. Stejně jako u celé Dýmky.tk, tak i u této sekce jsem při její tvorbě nejprve zjistil informace z různých zdrojů , přidal vlastní zkušenosti a následně, často z protichůdných tvrzení, vybral to nejpravděpodobnější a nejpravdivější, z čehož jsem nakonec vytvořil obsah stránek.

      V rubrice Výroba si řekneme základní informace o tabáku a zblízka se budeme věnovat procesu přeměny okrasné rostliny na chutnou náplň dýmky.
     O tom, jak se formálně třídí tabák podle různých kritérií, jako například podle odrůdy, způsobu sušení nebo typu zpracování, pojednává rubrika Druhy. Hlavním záměrem je ujasnit začínajícím dýmkařům komplikovanou a nejednotnou tabákovou terminologii.
     Nejpopulárnější část Dýmky.tk, Recenze, snad ani není potřeba představovat. Jen ve zkratce - popisy jednotlivých směsí, které jsem já nebo některý z našich sdílných čtenářů ochutnal.

Pohled na tabákovou plantáž